Síla Čilé vody

Z velkého města se Čilé dostává nelehko. Na výběr máte dva spoje denně brzy ráno nebo časně odpoledne a trpělivostí se musíte obrnit během až čtyř přestupů. Přesto – anebo možná díky – relativním nevýhodám obce, jako špatná dopravní dostupnost, chybějící základní občanská vybavenost a omezené pracovním příležitosti, je v Čilé čilo. Místní aktivní komunita usedlíků se vyznačuje nadprůměrně dobrými vztahy.

Už na první pohled je zde patrný silný vztah a úcta k místu – půdě, přírodě a lidem, hodnoty přirozeně předávané z generace na generaci. Místní se dlouhodobě věnují komunitním projektům a péči o krajinu. V minulosti se čilí dobrovolníci zapojili do znovuobnovení obecního sadu nebo vybudování společenské místnosti v budově obecního úřadu, zřídili také malou obecní moštárnu. V roce 2018 ale přišel možná nejdůležitější zvrat v životě vesničky.

Zapojili se všichni

Ačkoliv obec leží uprostřed druhově pestrého Křivoklátska a prvohorní moře dalo vzniknout dech beroucí přírodní scenérii nedalekých Skryjských jezírek, Čilá se dlouhodobě potýkala se suchem a klesající hladinou podzemních vod.

Tak se zrodil nápad na obnovení původního rybníčku v centru obce. Ten dříve představoval domov pro celou řadu živočichů, zadržoval cennou vodu a dotvářel celkový ráz čilské návsi. Necitlivý stavební zásah ze 70. let ale znamenal proměnu rybníku v nevzhlednou betonovou nádrž a postupný zánik jeho přirozených funkcí. Místní proto rozhodli cenný vodní biotop obnovit a vybudovat z něj oázu, která by zároveň plnila vzdělávací, rekreační i estetickou funkci. Tak se zrodil projekt Čilá voda.

Zelené oázy Čilá
Srdce Čilé původně hyzdila zanedbaná a nevzhledná betonová nádrž.

Na přeměnu zanedbaného prostoru ve vzorovou přírodní zahradu se místním podařilo získat 140 tisíc korun z grantového programu Zelené oázy Nadace Partnerství. Do všech fází obnovy rybníčku se pak zapojilo mnohonásobně více lidí, než kolik v Čilé oficiálně žije – vedle stálých obyvatel i chalupáři, přátelé a sousedé z okolních vesnic.

Překvapila mě míra pozitivní odezvy, kterou projekt mezi místními lidmi vyvolal. Náves ožila, vztahy se prohloubily. Potvrdilo se mi, že v Čilé něco takového, jako je komunitní prostor a příležitosti k setkávání, dlouho chyběloříká místní rodačka a koordinátorka projektu Barbora Chmelová.

Před a po. Foto Eva Chmelová

Impuls k další proměně

Nově vzniklý přírodní biotop v srdci obce nastartoval další proměnu celé vesnice. Jako by rybník obsahoval živou vodu, která doslova nakopla společenský život Čilských. U rybníčku se začaly pořádat sousedské slavnosti a pikniky, rodáci zorganizovali na návsi také koncert nebo vznikla obecní skupinová fotografie od umělce Pavla Mately.

Každá další změna spojená s úpravou jezírka a kultivací okolního prostoru se začala pozitivně projevovat i na komunitním životě v Čilé. Dnes tvoří naše zelená oáza skutečně živé srdce Čilé. Zrovna teď řeším, kdy zorganizujeme další sousedskou slavnost! Lidé v Čilé i náhodní kolemjdoucí si nově vzniklý veřejný prostor úžasně užívajílíčí Eva Chmelová, místostarostka obce Čilá.

Zelené oázy Čilá Pavel Matela
Místní zvěčnil u nově vznikajícího jezírka český fotograf, pedagog a umělec Pavel Matela

Zelená oáza ale znamenala impuls také pro další úpravy okolního prostoru centra obce. Aktivním rodákům se podařilo získat další dotaci z Plzeňského kraje nebo podporu od lokálpatriotů, architektů Tomáše a Kláry Hradečných a jejich kolegyně architekty Martiny Požárové.

Ti ve svém studiu IXA, které má na kontě takové projekty, jako jsou úpravy Pražského hradu nebo památník bratří Mašínů, nejenže zpracovali kompletní architektonický návrh, ale podíleli se na samotných stavebních a pozemkových úpravách.

Původně roztříštěná náves plná náhodných, nesmyslných a nevzhledných stavbiček, zábradlí, betonových dlaždic nebo laviček ze samorostů, konečně dostala komplexní řešení. Nově vznikl taneční parket, posezení a dokonce i pódium. Vedle původního obecního rybníčku láká k letnímu osvěžení koupací biotop s dřevěným molem. A místní už mají v hledáčku další projekty, jako je stavba obecní sauny, vyznačení poutní cesty do Santiaga, která kolem jezírka vede, nebo útulnu pro poutníky.


Dřevěné molo je jen jeden z mnoha prvků, který oživil centrum obce. Foto Eva Chmelová.

Zelená oáza přinesla do Čilé opravdu velkou změnu. Není to projekt, který proběhl a skončil, ale projekt, který něco velkého nastartovalzakončuje Barbora Chmelová.