Podpoříme vaše plány

Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října do listopadu letošního roku.

Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let rekordní.

Díky našim partnerům se výrazně podařilo navýšit objem grantů. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvedáme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po 3 roky. Věříme, že masivnější podpora výsadby a ochrany stromů přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu a podpoří zadržování vody,shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.

Více než 1,5 milion korun se podařilo do programu získat díky podpoře nových i stávajících partnerů. Mezi nové podporovatele patří společnost PENNY, Starbucks, Sodexo Benefity, zmrzlina Míša a Pilsner Urquell. Generálním partnerem iniciativy Sázíme budoucnost, která cílí na 10 milionů stromů, je Nadace Tipsport.

Jako řetězec s největším počtem téměř 400 prodejen u nás chceme být našim zákazníkům i široké veřejnosti dobrým sousedem a podílet se na zdravém a příjemném prostředí pro všechny. I proto jsme se rozhodli stát se součástí projektu Sázíme budoucnost. Zavázali jsme se, že ho podpoříme výsadbou nových stromů v lokalitách, kde se nachází, nebo brzy budou stát naše prodejny,říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY.

Pravidelnou grantovou podporu stromů do volné krajiny a extravilánu měst uděluje Nadace Partnerství již od roku 2004. Vloni podpořila více než 35 komunitních projektů částkou přesahující milion korun.