Úspěšná více než polovina

Odborná komise Nadace Partnerství letos vybírala z celkem sedmdesátky návrhů. Jako vítězný vzešel například projekt Sad zrození v Turnově na Liberecku.

Veřejně přístupné místo tvoří stromy, které si objednají lidé v očekávání narození dítěte, uzavírají manželství nebo prožívají jinou závažnou životní událostpopisuje Irena Holiday ze spolku ZAzemí, který sázení organizuje.

Svůj v pořadí již několikátý projekt budou moci uskutečnit také ochránci přírody z Velkých Popovic. Jejich projekt Stromový doping přispěje k ekologické stabilizaci krajiny přírodního parku Velkopopovicko.

Za posledních několik let máme na svědomí již téměř dvě stovky vysazených stromů formou komunitních akcí, včetně založení obecního sadu starých odrůd a remízu. O stromy pečujeme společně s místnímisvěřila se Eva Šrailová z ZO ČSOP Velké Popovice.

Řada žadatelů se zaměřila na navracení starých krajových odrůd. V Mikulově tamní dobrovolníci vysadí Povidlovou alej.

Stromy budou omezovat erozi, pomáhat zadržovat vodu a zlepšovat mikroklima, travnatý pás nabídne útočiště a zdroj potravy pro živočichy. Kolemjdoucím budou vedle stínu poskytovat také sladké plodyslibuje si Helena Prokešová z Okrašlovacího spolku Mikulov.

Stromy podpořili drobní dárci i velké firmy

Lidé po celé republice budou moci uskutečnit své plány díky darům od jednotlivců, jako jsou diváci České televize. Právě divácké DMSky, posílané během jarního vysílání benefičního speciálu Zázraků přírody, pomohly letos mezi žadatele rozdělit rekordní částku a uspokojit více než polovinu z nich.

Komunitnímu sázení fandí také řada soukromých firem, mezi nimi se svým projektem Stromy místo letáků společnost MAKRO ČR.

V projektu Stromy místo letáků usilujeme o to, aby se naši zákazníci naučili pracovat s digitální verzí a my mohli časem úplně přestat tisknout papírové letáky. Jako partner pro podnikatele podporujeme podnikavého ducha, kterého musí žadatelé o grant prokázat, aby dali svůj projekt dohromady a případně uspěli. Do třetice nám záleží na rozvoji komunitního života napříč celou společností, kam patří péče o životní prostředí a jeho ochranaříká Romana Nýdrle, jejíž firma podporuje výsadby stromů již 11. rokem.

Díky tomu se mohou například dobrovolníci z pražské Chráněné dílny Lemniskáta pustit do svého projektu Za papír sázíme stromy. V něm si děti z mateřské a základní školy projdou procesem od výroby sešitu až po výsadbu a péči o stromy, které papír poskytují.

Stovky nových stromů doplní bezmála již 600 tisíc sazenic, které lidé zaregistrovali na portálu výsadbové výzvy www.sazimebudoucnost.cz. Své další výsadbové projekty mohou do interaktivní mapy zapisovat všichni sazeči. Jak říkají včelaři z Horní Cerekve se svým projektem Stromy pro budoucnost:
Sázení stromů vytváří velký společenský přínos sounáležitosti s dobře a účelně vykonanou prací, která je velkým vkladem pro současnost i budoucnost ke zlepšování vztahů mezi lidmi a kvality životního prostředí kolem nás. 

Podpořeno díky: