Co je to greenwashing?

Greenwashing označuje sdílení dezinformací o ekologické prospěšnosti daného produktu, služby nebo působení celé firmy. Tento pojem odkazuje na brainwashing (vymývání mozků) nebo whitewashing, který je spojený s cenzurou.

Greenwashing je tak pojmenování marketingových a PR aktivit, které budují environmentálně zodpovědnou pověst, avšak ve skutečnosti se jedná o nepravdivé informace. Odpovědnost k životnímu prostředí je tak pouze předstíraná nebo jsou zatajována fakta, které dokazují opačné nešetrné chování ekonomických subjektů. Greenwashing tak může souviset s klamavou reklamou nebo nekalými praktikami (definice podle Idea Lab).

Sedm hříchů greenwashingu

Skrytý kompromis 

Situace, kdy firma propaguje svůj výrobek zdůrazněním zcela okrajových ekologických vlastností, i když je výrobek jako celek neekologický.

Bez důkazu 

Tento případ popisuje, když firma zboží propaguje neověřitelnými reklamními slogany.

Vágnost 

Výrobce popisuje své zboží nejednoznačným jazykem, které si lze vykládat různým způsobem.

Nerelevantnost 

Propagace sice technicky korektní, která však k environmentální přívětivosti výrobku nemá žádný vztah. 

Menší zlo 

Pokud firma svůj výrobek propaguje tím, že se jedná o menší ze dvou zel – i přesto, že celá kategorie znamená problém pro životní prostředí. 

Klamání spotřebitele 

Pokud firma svůj výrobek propaguje prostřednictvím informací, které jsou zkrátka lživé.

Užívání falešných certifikátů 

Firma takto propaguje svůj výrobek prostřednictvím certifikátů a označení, které vůbec neexistují.

Jak pracujeme na potírání greenwashingu

 
  • Jsme aktivními členy neformální uskupení českých expertů No Greewashing, kteří se věnují této problematice. Můžete se podívat například na záznam webináře s našim strategickým ředitelem Miroslavem Kundratou.

  • V naší práci se řídíme principem převahy matteringu nad marketingem: vždy stavíme lidské vztahy a přírodu jako první hodnotu, náklady na reklamu a PR nikdy nepřevažují nad náklady na reálnou změnu ve společnosti.
 
  • S každým z našich partnerů detailně řešíme vliv jeho činnosti na životní prostředí. Firmám, které mají skutečný zájem na změně, pomáháme s naplňováním uhlíkových závazků jako respektovaný partner a mediátor s 30letou zkušeností.
 
  • Opíráme se o názory a zkušenosti naší správní rady složené z respektovaných odborníků, která je vždy poslední instancí pro výběr našich partnerů i rozhodování o udělených grantech.