Program

14.30 Lekce Nerůstu s Tadeášem Žďárským

16.00 Veletrh mládežnických aktivit a Ekozáseků roku

17.20 Vyhlášení ceny Ekopublika

17.45 Debata laureátů Ceny Josefa Vavrouška
Můžete se těšit na Mojmíra Vlašína, Ludmilu Kozlovou, Jiřího Malíka, laureáta či laureátku Ekopubliky. Debatu bude moderovat Laco Miko.  

19.00 Zahradní slavnost s rautem a živou muzikou