Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Matchingový fond Nadace Partnerství

Datum vyhlášení | 26. června 2017 (15.00)
Příjemce | spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, o.p.s. a ústavy
Maximální výše grantu | 100.000 Kč
Cílem výzvy je podpořit environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím takzvané matchingové kampaně – tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše sto tisíc korun na jeden projekt. 
 

Než požádáte o grant, přečtěte si..

 

Oprávnění žadatelé

  • spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy
  • min. dvouletá historie organizace (nebo doložení kontinuity fungování) je výhodou, ne však podmínkou
  • v případě, že je cílem kampaně pouze posílení  organizační, personální a finanční kapacity organizace, je nutné, aby hlavní činností organizace byla péče o životní prostředí (nutno doložit v rámci žádosti)
 

Datum uzávěrky

Průběžná dvouměsíční uzávěrka od 31. srpna 2017 do vyčerpání alokované částky 1,5 milion korun


Podporované aktivity

Cílem Matchingového fondu je podpořit rozvoj vícezdrojového financování žadatele, získání nových dárců různých typů nebo testování nových metod fundraisingu u stávajících dárců (např. zaměstnanecká sbírka u stávajícího firemního dárce, testování nových forem komunikace se stávajícími pravidelnými dárci apod.).
 

Podporovány jsou tyto aktivity

  • vyhlášení nové kampaně zaměřené na:
    • realizaci konkrétního environmentálně zaměřeného projektu
    • posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace
  • příprava kampaně, veřejné sbírky či jiné formy dárcovské kampaně, a to až do výše 30 tis. Kč.

V rámci jednoho projektu může být podpořena pouze jedna integrovaná kampaň. Podpořena může být také kampaň, která je již organizací dlouhodobě pořádána, v takovém případě však příjemce grantu musí doložit inovativnost nového kola kampaně.

 

Přihlaste svůj projekt

Projekty je možné přihlašovat prostřednictvím systému Grantys
 

Jak používat systém Grantys?

Prostudujte si manuál, který vám pomůže s Grantysem.