re-Generátor

Způsob života naší společnosti potřebuje regeneraci. A novou generaci, která nás posune k větší udržitelnosti. Tak, jako již před více než čtvrt stoletím hlásal ekologický vizionář Josef Vavroušek. Pokračujeme v jeho odkazu: hledáme, podporujeme a propojujeme aktivní lidi, aby přinášeli a dokázali prosazovat odvážné vize a akce. Pro otevřenější společnost a kvalitní životní prostředí.

Chci se zapojit

Podpoříme vás a vaše komunity

Každý aktivní člověk má sílu a potenciál změnit trajektorii nyní neudržitelného zacházení společnosti s životním prostředím. Proto Nadace Partnerství odstartovala program re-Generátor. V něm se propojují naše více jak 30leté zkušenosti podpory občanských iniciativ, vzdělávání, komunitního rozvoje, realizace projektů a mezinárodní výměny zkušeností. Můžeme podpořit i vaše plány a rozvoj vás i vašich komunit, skupin a organizací. Podívejte se, co nabízíme.

Sestry Výrovovy, vítězky ceny Ekozásek roku 2020

Ambasadoři pro klima – hlasy mladých pro udržitelný život

Přemýšlíš, jak podpořit udržitelnější fungování společnosti? Jak ovlivnit své okolí a přispět k řešení globálních výzev? Nebojíš se experimentovat a postavit se před i za kameru?

Staň se ambasadorem*kou pro klima. Hlasem mladé generace pro udržitelný život! Zapoj se do podhoubí nebo akčního týmu.

Roční program pro skupinu až 15 mladých lidí ve věku 15 až 24 nabízí:
 • Vzdělávací program na míru v rozsahu 6 dní. Témata: efektivní komunikace v týmu i s veřejností, klimatická změna u nás a ve světě, udržitelný rozvoj a život, teorie společenských změn, individuální a společenská řešení v praxi.
 • Podporu tvé akce či projektu. Po celý rok máš naši podporu skrz vzdělávání, individuální i odborné konzultace a mentoring na to rozjet nebo rozvinout svůj projekt.
 • Podporu visibility tvé činnosti. Sítě svého dopadu ti pomůžeme rozšířit o ty naše. Ale hlavně: Videa, podcasty či sociální sítě. Nejlepší osvětová kampaň získá ocenění na půdě Senátu při vyhlašování Environmentální ceny Josefa Vavrouška i mediální ohlas.
 • Mezinárodní výměnu zkušeností. Staň se součástí evropské komunity a zúčastni se fóra mladých pro klima.
Podej přihlášku do akčního týmu do 19. 4. 2021! nebo se zapoj do podhoubí a otevři si dveře k síťování a výměně zkušeností v širším fóru ambasadorů!

Chci se zapojit
O co (nám) jde?

Ve světě kolem pozorujeme řadu výzev. Aktuálně většinu pozornosti poutá covid, ale na pozadí událostí stále visí hrozba změny klimatu. Společnost, která neudržitelně nadužívá přírodní zdroje, způsobuje rychlý  úbytek biodiverzity a ohrožuje funkčnost ekosystémů, se potýká se společenskými nerovnostmi, zneužíváním moci a mnoha dalšími výzvami.

Zároveň pozorujeme lokální, národní i mezinárodní snahy tyto problémy řešit. Klimatické strategie měst, snaha o změnu zákonů jako například Zelená dohoda pro Evropu, národní programy pro podporu naplňování cílů udržitelného rozvoje, klimatická hnutí, komunitou podporované zemědělství a mnoho dalšího, jsou nadějnými kroky.

K jaké budoucnosti směřujeme? Co pro změnu potřebujeme udělat a s čím můžeme začít už zítra, během tohoto roku? Jak do řešení problémů vtáhnout další lidi a získat podporu veřejnosti? K hledání odpovědí na tyto otázky tě zveme! Pomoz nám vytvořit tým 10 až 15 mladých lidí, se kterými se během roku (do března 2022) pustíme do společného učení, konkrétních aktivit a osvětové činnosti. Nebo se staň součástí podhoubí, zůstaň s námi v kontaktu a účastni se síťovací a bádacích setkání. 

Přihlas se pomocí formuláře, nebo pošli pozvánku dál.

(více v sekci: Chci se zapojit, jaké jsou možnosti a další kroky?)

Jaký je plán?

1. Vytvořit skupinu, akční tým. Začít se poznávat. Zkoumat, jaké schopnosti a dovednosti už máme. Mapovat, které bychom chtěli během roku spolupráce rozvíjet a jak.

2. Rozvíjet svoje dovednosti a znalosti. V tom nám pomůže:

 • Vzdělávací program na míru v celkovém rozsahu 6 dní. (Termíny, off-line/online formát, přizpůsobíme na základě aktuální situace a domluvy skupiny)
Tematické oblasti: efektivní komunikace v týmu i s veřejností, mechanismy neudržitelného fungování společnosti, globální a lokální problémy, udržitelný rozvoj a život, teorie společenských změn, individuální a společenská řešení v praxi. (Lektory z řad odborníků a konkrétní témata budeme skládat podle potřeb rozvoje skupiny. Chceme kombinovat praktické a teoretické.)
 • Průběžná skupinová a individuální setkání, konzultace a mentoring

3. Akce s dopadem. Společným cílem je zkusit věci skutečně měnit. Ať už máš projekt, který chceš pomoci rozvíjet, nebo s nějakým začít. Máš naši podporu po celý rok skrz vzdělávání, individuální i odborné konzultace.

4. Změna veřejného mínění. Co pomůže zvětšit dopad našich akcí i na změnu myšlení? Informování veřejnosti a dobrá a srozumitelná kampaň. Videa, podcasty, besedy. Nejlepší získá ocenění na půdě Senátu při vyhlašování Environmentální ceny Josefa Vavrouška i mediální ohlas.

5. Mezinárodní výměna zkušeností. Díky donorské podpoře EUKI (The European Climate Initiative) probíhají obdobné projekty v Bulharsku, Srbsku a Rumunsku. Staň se součástí evropské komunity a zúčastni se mezinárodního fóra mladých pro klima. 
-----
6. Budovat podhoubí. Posilovat vazby, vyměňovat si informace a zkušenosti, formulovat otázky a hledat na ně odpovědi spolu s dalšími mladými lidmi, kteří mají o téma udržitelnosti zájem. 

Cíle ve zkratce 

 • Posilovat svoje znalosti o problémech, jejich souvislostech a jak jim čelit
 • Posilovat svoje schopnosti něco měnit a reálně to zkoušet
 • Propojovat se s dalšími aktivními lidmi
 • Měnit veřejné mínění a přístup k udržitelnosti života na Zemi

Co znamená ambasadorství?

Slovo ambasador nese významy jako: zástupce, zastupitel, velvyslanec, nositel, influencer. Být ambasadorem / ambasadorkou pro klima znamená nést a rozšiřovat téma udržitelného života. A to vlastním příkladem a akcí, ale i proaktivním vystupováním a komunikací směrem ke svým blízkým, lidem v okolí i veřejnosti. Pokud už se nějakému konkrétnímu projektu, dílčímu tématu udržitelnosti věnuješ, mluvíš o něm a vystupuješ za něj, vlastně už ambasador*ka dávno jsi.

Nejspíš víš, že to mnohdy není zrovna snadná práce. Chybí nové nápady, informace, zdroje, pochopení, podpora. Poskytnout ti potřebnou podporu je cílem tohoto projektu Nadace Partnerství, Ambasadoři pro klima - mladé hlasy pro udržitelný život.

Chceš se zapojit? Čti dál v: Chci se zapojit, jaké jsou možnosti a další kroky?

Kdo za projektem stojí?

Projekt koordinuje největší česká ekologická nadace, Nadace Partnerství, s více jak 30 lety zkušeností. "Pomáháme městům zpracovávat klimatické strategie, řešíme přehřívání měst, podporujeme výsadby stromů a péči o krajinu, vzděláváme v Otevřené zahradě, podporujeme šetrný turismus a mnoho dalšího." vice o Nadaci Partnerství zde

Konkrétně se o projekt stará tým programu re-Generátor. Lucie Smolková, Martin Nawrath a David Kopecký.

Naše role: Chceme se navzájem učit a hledat společná řešení. Fungování týmu budeme přispívat tím, že organizujeme setkání a vzdělávací akce, financujeme z projektu EUKI lektory a odborníky a přispíváme vlastními znalostmi a odborností.

Lucka: „Školy jsem pro teď nechala a vzdělávám se na vlastní pěst. Díky tomu se mohu plně věnovat projektům, jako je tento. Přínosem pro tým mohu být díky zkušenostem z klimatického hnutí a mediální činnosti. V roce 2019 jsem se účastnila klimatického summitu OSN v New Yorku. Vedla jsem Brněnskou klimatickou koalici a podílela se na formulaci memoranda města Brna o snižování emisí díky zapojení firem. Byla jsem součástí studentského hnutí Fridays for Future. Aktuálně jsem lektorkou ve výcviku Globálního rozvojového vzdělávání, Ambasadorkou Evropského klimatického paktu a koordinátorkou programu re-Generátor Nadace Partnerství. Do programu bych ráda promítla zkušenost s tím, co mi bylo bývalo pomohlo vědět a dělat při poskytování rozhovorů nebo spoluvedení týmů. Zároveň se velmi těším na společné učení, experimentování a hledání nových cest, jak oslovit lidi a pomoci směřovat společnost k větší udržitelnosti.

Martin je facilitátor, terapeut, básník a zkušený průvodce komunitního rozvoje. V týmu nám pomůže hledat nové zdroje kreativity, držet efektivní proces a přinášet řadou zkušeností z praxe.

David je zkušený v PR a řadu let se zabýval podporou a vzděláváním aktivního občanství. Pomůže přinášet jak znalosti tak dovednosti občanské a mediální angažovanosti. 

Projekt je realizovatelný také díky EUKI: The European Climate Initiative, která projekt financuje. Vice můžete najít na: www.euki.de/en/

Chci se zapojit, jaké jsou možnosti a další kroky?

Podle toho, jakým způsobem se chceš zapojit a zůstat s námi v kontaktu, se přidej do:

A) Podhoubí
Chceš s námi zůstat v kontakt, účastnit se některých vzdělávacích seminářů pro více účastníků a diskusních fór výměny zkušeností? Nechceš se zapojit přímo do akčního týmu, pravidelně se potkávat a zavázat se k roční spolupráci.

Registruj se skrz formulář a do poznámky napiš: Podhoubí. (+ cokoli dalšího, co bys chtěl*a vzkázat)
* přihlašuješ se tímto k newsletteru, abychom tě mohli informovat o akcích a vzdělávacích příležitostech.

B) Akční tým ambasadorů pro klima
Chceš se zapojit "na plný úvazek" do programu a být součásti skupinu 10 až 15 ambasadorů v akčním týmu? Chceš mít přístup k tréninkovým workshopům, získat individuální podporu i odborné konzultace? Chceš se naplno zaměřit na rozvoj projektu a/nebo veřejnou osvětu během příštího roku?

1. Registruj se skrz formulář do 19. 4. 2021.
2. Vyplň dotazník, který ti přijde na email.
3. Domluvme si pohovor, kde se víc pobavíme o spolupráci a tvých záměrech.
3. Společný začátek. První setkání celé skupiny bude začátkem dubna, kde se domluvíme na fungování, trochu se seznámíme a pustíme do práce :)

Hybatelé komunit

Nehledě na věk, Nadace Partnerství podpoří několik skupin nebo jednotlivců v regionech tak, aby mohli zlepšovat prostředí, ve kterém působí – to životní i společenské. Co nabízíme:

 • konzultace a poradenství na míru
 • finance na rozjetí nebo pokrytí stávajících vybraných projektů, včetně tvé práce
 • vzdělávací akce zaměřené na zvyšování občanských superschopností

Chci se zapojit a získat víc informací

Rozvíjíme odkaz Josefa Vavrouška

Vavroušek byl hrdina! S odvahou přinášel a prosazoval vize směřující k více udržitelnému životu.

Jako student při expedici na pomoc nemocnici založené Albertem Schweitzerem v gabunském Lambaréné nebo jako první polistopadový ministr usilující o evropskou spolupráci při ochraně životního prostředí. Inspiruje nás jako zakladatel neziskové Společnosti pro trvale udržitelný život, ale také jako myslitel, strukturalista, horolezec a skvělý člověk.

Environmentální cenou Josefa Vavrouška Nadace Partnerství oceňuje ty, kteří navazují na jeho práci a odkaz a snaží se je podpořit v dalším působení. Buď mezi nimi!

Chci vědět více o soutěži

Registrujte se

(vždy je možné odběr odhlásit)
Odesláním formuláře souhlasím s podmínkami GDPR a s použitím mých osobních údajů pro účely LTC.

Kdo se o projekt stará

Lucie Smolková

Lucie Smolková

Koordinátorka programu
Martin Nawrath

Martin Nawrath

Expert pro práci s komunitami
David Kopecký

David Kopecký

Asistent projektu

Donoři a mezinárodní spolupráce

EEA and Norway grants
The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.
ROCS partners
The "Youth voice for sustainable living" project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Sa

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu