Nové stromy pro nové domy

Ve výzvě pro jednotlivce mohli lidé z Lužic, Hrušek, Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Hodonína žádat až 50 tisíc korun na nové stromy a keře. 

Od spuštění výzvy se denně ozývalo velké množství zájemců. Pro zaručení odborné kvality a krajinářsky vhodné obnovy zničených zahrad a sadů jsme využili nabídky krajinářských architektů a zahradních designerů, což celý proces přípravy žádostí velmi zrychlilo. Někteří žadatelé si žádost zpracovali sami, jiným byla poskytnuta asistence telefonicky nebo přišli do naší kanceláře, s jinými žadateli jsme žádost zadávali společně online,vysvětluje lokální koordinátor Člověka v tísni pro klimatické změny Roman Klecker.

Nový grant za měsíc

V prosincovém grantu počítá Nadace Partnerství, která výzvu administruje, s podobnými podmínkami jako na podzim, které mohou být rozšířeny i o podporu květinových záhonů nebo trvalek.

Doslova za pochodu jsme reagovali na požadavky z terénu a grant jsme upravovali, jak místní potřebovali. V duchu našeho hesla “nové domy potřebují stromy” s radostí sledujeme, že se jižní Morava znovu ozeleňuje a slibujeme dlouhodobou podporu v regionu i do příštích let,uvádí Jana Drochytková z Nadace Partnerství, která pomoc koordinuje.

Stovka zkonzultovaných zahrad

S konzultacemi zahrad pomáhalo lidem 11 dobrovolníků-projektantů ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Za jediný víkend se jim podařilo zkonzultovat 102 zahrad.

Poškozené zahrady jsou v různém stavu, stejně jako nemovitosti. Na většině zahrad je alespoň částečně ještě složen stavební materiál, suť je vesměs odklizena, až na drobné úlomky a střepy. Část zahrad byla zhutněna těžkou technikou, jako bagry a vojenská auta. Na některých zahradách zůstaly neošetřené ovocné stromy, hlavy vína a přetrhané vedení. Zcela chybí větší stromy, nebo jsou výrazně poškozeny. Lidé poradenství berou s vděkem, je vidět, že zahrady mají rádi. Absolutní většinu tvoří užitkové zahrady s ovocnými stromy a menší okrasnou částí,popisuje zkušenosti z terénu krajinářská architektka Jitka Vágnerová.

Foto: Stanislav Krupař